sobota, 15 października 2011

Zakrzywiona cała strona

Styl
<style>html {-webkit-transform: rotate(4deg);}</style>

liczba zakrzywienia


Biega o to, ze caała strona jest zakrzywiona.. Coś jeszcze tak zakrzywić, czy coś ;D Piszcie

Zakrzywione bloki xD

Ten styl zakrzywia wszystkie bloki na stronie 

<style>div.blockItem {-webkit-transform: rotate(4deg);}</style>
Liczba zakrzywienia